Jongeren die vastlopen...

Het buddy-coach traject is voor jongeren die vastlopen in hun dagelijkse leven. Zij die geen school of dagbesteding hebben en niet goed weten hoe zij hun leven weer op een goede manier moeten invullen.

Gemeenten kunnen een buddy-coach inzetten als ambulante intensieve vorm van hulpverlening. De buddy-coach is het aanspreekpunt voor het gezin en de jongere. Tevens neemt de buddy- coach een zorg coördinerende rol op zich waarbij empowerment en eigen kracht van de jongere en zijn gezin/netwerk centraal staan.

Lees hier meer over
In samenwerking met andere ketenpartners proberen wij de jongeren te helpen om aan hun toekomst en competenties te werken. Middels het ontwikkelen van hun competenties kunnen zij met onze hulp en hun inzet het gewenste doel behalen. Het gewenste doel kan verschillen van weerbaarheid tot aan structuur brengen in iemands leven door volledig mee te doen in de maatschappij.


BUDDY-COACHING

Een buddy-coach is een jongerenbegeleider die 1-op-1 zijn jongeren helpt en ondersteunt om resultaatgericht de korte als lange termijn doelen binnen een bepaalde tijd te behalen. In tegenstelling tot anderen, staat de buddy-coach naast zijn jongeren en maakt figuurlijk gezien datgene mee wat zijn jongeren meemaken aan tegenslagen tot aan succes.

JONGERENBEGELEIDING

In mijn werk als pedagogisch hulpverlener is gebleken dat, ik makkelijk een persoonlijke werkrelatie opbouw met de doelgroep waar ik mee werk. Deze goede werkrelatie helpt mee om jongeren te motiveren tot activiteit(en) en tot het aangaan van een dialoog met mij als pedagogisch begeleider die leid tot interpersoonlijk communicatie. Ik behandel de jongeren waar dat mogelijk is op basis van gelijkwaardigheid. Mijn basishouding is dat ik zoveel als mogelijk naast een jongere sta.

SCHOOLBEGELEIDING

Op het moment dat een jongen vastloopt met school en het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt en hierdoor moeite heeft om vooruitgang te boeken dan kan een buddy-coach ingezet worden om te specificeren wat het probleem daadwerkelijk is en dit op een planmatige wijze aanpakken.


School Voorlichting

 • Mijn traject van vastloper tot buddy-coach
 • Alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun traject in deze maatschappij
 • Radicalisering en de verschillende vormen hiervan
 • Jeugdcriminaliteit
 • (Training) kies voor verandering!
 • Hedendaagse straatcultuur en het effect hiervan op de jeugd
 • Mensenhandel en mensensmokkel

Jeugd begeleiding

 • Jongeren die in aanraking komen met justities
 • Jongeren die bedreigd of afgeperst worden
 • Jongeren met gedragsstoornissen
 • Jongeren met lichtverstandelijke beperking
 • Jongeren met verschillende vormen van autisme
 • Jongeren die het moeilijk vinden om een plek te vinden binnen de maatschappij
 • Jongeren die radicaliseren (radicalisering in brede zin)

Buddy-coaching

 • Kan ten alle tijden gecontacteerd worden
 • Denkt out of the box en maakt gebruik van zijn discretionaire bevoegdheden
 • Ziet spontaniteit ook als onderdeel van de begeleiding
 • Werkt niet met wachtlijsten
 • Is op de hoogte van de sociale kringen waarin de buddy zich in bevind